vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Delegasjon fra Polen på besøk i Vestregionen

Ordførere fra Polen besøkte Vestregionen og fikk en flott mottakelse i Øvre Eiker kommune.

18 ordførere  fra polske kommuner syd og nord i landet, var på besøk i Vestregionen for å studere regionalt samarbeid. De ønsket å få vite mer om hvordan vi har organisert vår samarbeidsallianse, og hvilke resultater vi har oppnådd. Vestregionens sekretariat som har base i Asker var vertskap for dagen sammen med Øvre Eiker kommune.

Våre gjester fikk en kort rundreise gjennom Bærum, Asker, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker før de ankom Vestfossen Kunstlaboratorium i Øvre Eiker kommune. Her ble de hilst velkommen av ordfører Ann Sire Fjerdigstad, før kurator Mari Sundet presenterte utstillingen Back to Basic og fortalte om driften av Vestfossen Arena og Kunstlaboratoriet.

Lidia Myhre, kultursjef i Øvre Eiker kommune presenterte Kultur og næringsprosjektet Forbilde 2015.

Delegasjonen besøkte deretter det lokale aktivitetssentret Kunstkilden og fikk en kort presentasjon av initiativtaker Adrian Tollefsen, generalsekretær i Mental Helses Ungdom. Deretter presenterte daglig leder Nina Solberg hvordan Vestregionen arbeider med sine satsningsområder; regional utvikling, helse, kultur og kompetanseutvikling gjennom partnerskap og nettverksbygging med privat og frivillig sektor samt forsknings- og utviklingsmiljøer i regionen.

Leder for næringsklyngen Electronic Mobility Norway, Leif Næss, presenterte hvordan klyngen og Vestregionen samarbeider om utviklingen av framtidige, bærekraftige transportløsninger med vekt på neste generasjons elektriske biler, og mulighetene for å lade mange, raskt og samtidig kunne tilføre strøm til nettet. 

Dagen ble avsluttet med en presentasjon av Buskerudbyen ved prosjektleder Jomar Langeland med eksempler på hvordan Buskerudbysamarbeidet tar sikte på å løse fremtidens infrastruktur og transportutfordringer i regionen.

 

 

For mer informasjon kontakt:

Nina Solberg Daglig leder Vestregionen Mob +47 906 13 953

Lidia Myhre, Kultursjef Øvre Eiker, Mob +47 468 24 840