vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Asker lager strøm av avfallsgass

Deponigassen fra Yggeset avfallspark blir gjort om til elektrisitet. Torsdag 27. februar foretok Asker-ordfører Lene Conradi den offisielle åpningen av anlegget. Med ny teknologi produserer man nå strøm fra gassen som tidligere var et miljøproblem.

- I teorien kunne metangassen fra deponiet på Yggeset dekket energibehovet til 40-50 boliger, men anlegget ligger ikke slik til at vi får utnyttet alt til varme. Derfor lette vi etter andre muligheter, og valget falt på teknologien vi nå tar i bruk. Den gjør det mulig å produsere elektrisk kraft og samtidig nok varme til å holde avfallsparken isfri om vinteren, forklarer en stolt ordfører.

Asker kommune er først ut i Norge med å ta i bruk denne teknologien. 

- Vår visjon er at Asker skal være mulighetenes kommune, og vi har offensive målsetninger for vårt energi- og klimaarbeid. Dette viser vi blant annet ved å teste ut denne teknologien, og jeg retter en stor takk til Enova for deres avgjørende støtte og samarbeid, sier ordføreren.

Les mer her om dette på Asker kommunes sine sider: