vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Frokostmøte 5. november kl 08.00: Bylogistikk

02. oktober 2018
Bylivsprogrammet i Drammen og Transport 2.0- nettverket inviterer til frokostmøte om bylogistikk. Dette er en oppfølging av frokostmøtet fra oktober 2017 hvor tema var nye former for varelogistikk, med spesielt vekt på et forprosjekt for Drammen sentrum.

Frokostmøte 19. juni kl 08.00: Erfaringer med bildeling i Buskerud fylkeskommune

08. juni 2018
Norges Forskningsråd finansierer i samarbeid med Vestregionen et 3-årig prosjekt om delingsøkonomien kalt SharOn. Prosjektet skal belyse hvordan ulike delingsløsninger kan bidrar til lavutslippssamfunnet og hva som hemmer og fremmer deling. For bildeling er Drammen case og her studeres ordningene i regi av Buskerud fylkeskommune (i drift) og hos Vestaksen Eiendom (under etablering), begge steder i samarbeid med Hertz Bilpool.

Drammenskonferansen 14. mars 2018: Sosiale bokvaliteter og mobilitet

10. januar 2018
Konferansen fokuserer på samspillet mellom de sosiale kvalitetene knyttet til boliger og bomiljøer og behovet for grønne mobilitetsløsninger. Et utgangspunkt er at boligutvikling bør sikre at mange behov dekkes tett på boligen. Dette betyr god tilgang til f.eks. varer og tjenester, arbeid, sosialt samvær, rekreasjon og opplevelser. Grønn mobilitet innebærer samtidig økt krav til kvaliteten på reiser og at ”transportetapper” unngås.