vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Frokostmøte 19. juni kl 08.00: Erfaringer med bildeling i Buskerud fylkeskommune

Norges Forskningsråd finansierer i samarbeid med Vestregionen et 3-årig prosjekt om delingsøkonomien kalt SharOn. Prosjektet skal belyse hvordan ulike delingsløsninger kan bidrar til lavutslippssamfunnet og hva som hemmer og fremmer deling. For bildeling er Drammen case og her studeres ordningene i regi av Buskerud fylkeskommune (i drift) og hos Vestaksen Eiendom (under etablering), begge steder i samarbeid med Hertz Bilpool.

Du inviteres til å høre nærmere om erfaringene med bildeling i Drammen så langt. Samtidig vil du få innspill til og drøfte kunne drøfte hvordan din virksomhet kan komme i gang med bildeling og bidra til at bildeling utvikles som en del av en klimavennlig ”infrastruktur”.

Vi møtes på Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen (et steinkast fra Drammen stasjon).

Program:   
Hvorfor kan deling og samarbeid være en effektiv klimastrategi? v/Hege Westskog, Cicero, prosjektleder SharOn

Bildeling – hva er kunnskapsstatus nasjonalt/internasjonalt og hva er erfaringene så langt fra SharOn Case Drammen? v/forsker Steffen Kallbekken, Cicero

Bildeling i praksis i Buskerud fylkeskommune – erfaringer og perspektiver v/ Gro Ekkje, leder av serviceenheten og Gro Ryghseter Solberg, samferdselssjef.

Hvordan komme videre med bildeling i praksis? Innledning til drøfting v/Eivind Thorne, Hertz Bilpool

Møteleder: Lars Wang, insam as
Av praktiske grunner fint om du kan melde fra om du kommer til lars@insam.no (90523021) om du kommer, men du er uansett velkommen!

Her kan du leser mer om SharOn:
https://www.cicero.oslo.no/en/posts/prosjekter/shareon-sharing-economy-motivations-barriers- and-climate-effects