vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Drammenskonferansen 14. mars 2018: Sosiale bokvaliteter og mobilitet

Konferansen fokuserer på samspillet mellom de sosiale kvalitetene knyttet til boliger og bomiljøer og behovet for grønne mobilitetsløsninger. Et utgangspunkt er at boligutvikling bør sikre at mange behov dekkes tett på boligen. Dette betyr god tilgang til f.eks. varer og tjenester, arbeid, sosialt samvær, rekreasjon og opplevelser. Grønn mobilitet innebærer samtidig økt krav til kvaliteten på reiser og at ”transportetapper” unngås.

Konferansen er en årlig nasjonal møteplass for ledere og fagpersoner som arbeider profesjonelt med boligrelatert by-, steds- og eiendomsutvikling i offentlig sektor, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet. Den er også åpen for andre interesserte, f.eks politikere, studenter og innbyggere.

Temaet i år er for deg som har behov for å komme videre fra diskusjonen om vi enten skal bygge byer og boligområder tett og høyt og holde kostnadene nede, eller velge kvalitet og innovative løsninger. Vi ser næremer på ha som ligger i  "innovative boligkonsepter for alle" og handlingsrommet for en ny type boligutvikling. Det blir presentert ny forskning og caser som utforsker nye boligkonsepter, organiserings- og finansieringsmodeller, prosesser og fysiske løsninger.

Konferansen arrangeres av Drammen kommune, Husbanken, NBBU og insam på Union Scene i Drammen fra klokka 08.30 - 16.00.

Du finner program og påmelding på Drammenskonferansens nettsider