vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Krona, Kongsberg 19. juni kl 10 - 15: Autonome Transportløsninger, ITS-Bypilot og digitaliseringen av Transportsektoren.

Testarena Kongsberg har mange spennende aktiviteter i gang knyttet til autonomi, næringsutvikling og læringsarena for byutvikling.

I forbindelse med arrangementet lanseres en ny næringsklynge knyttet til autonomi.
Askelab AS kommer fra Ringsaker og forteller om Næringsutvikling i  Innlandet og samarbeid med testarena Kongsberg.
Terje Sundfjord fra Brakar AS vil sammen med Multiconsult gå gjennom en mulighetsstudie for en bred innføring av autonome kjøretøy på Kongsberg.
Olav Madland og Telenor vil fortelle om nye innovative løsninger i testarena Kongsberg og mulighetsstudier som er gjennomført andre steder i Norge.
Målet er å innføre bærekraftig transport for fremtiden og synliggjøre innovasjon og nye transportløsninger i Internasjonale prosjekter

Du finner programmet og påmelding på her

Vi oppfordrer deg om å  gjøre arrangementet kjent for kolleger, samarbeidspartnere slik at vi samlet for et godt nettverk.

Arrangementet egner seg for:
    Fylkeskommuner, byer og kommuner der man planlegger eller ønsker autonome transportpiloter
    Logistikk i Havn
    Medlemmer i SAMS
    ITS Norge sine medlemmer
    Institutter som forsker på transportløsninger
    Vegdirektoratet med aktuelle prosjekter

Sted:
Krona, Universitetet i Sørøst Norge i Kongserg

Seminaret arrangeres i samarbeid med  Nettverk for grønn mobilitet - Transport 2.0