vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

WEB basert avvikssystem

29. juli 2013
Vestre Viken helseforetak jobber med å få på plass en mulighet for pasienter, pårørende, kommuner og samarbeidspartnere til å klage og komme med forbedringsforslag. Dette vil være en del av foretakets avvikssystem.

Ny strategisk plattform ?

04. juli 2013
Vestregionen arrangerte 21.juni den årlige samlingen for rådmennenes ledergrupper. Temaet var ny strategisk plattform.

Prøvespill - VUS

24. juni 2013
Mange møtte opp til prøvespill i Bærum og Drammen. Symfoniorkestret tar opp nye musikere løpende. Noen plasser igjen. Kontakt prosjektleder Sven Erik Nilssen 909 31059, sven-erik.nilssen@vestregionen.no

Endelig - Fornyelse av styringsdata

07. juni 2013
Helsedirektoratet har nå publisert ny visning for statistikk over kommunenes bruk av somatiske sykehustjenester. Visningen baserer seg på aktivitetsdata fra sykehus rapportert til Norsk pasientregister.

Lærings-og mestringskonferansen 2013

04. juni 2013
Vestre Viken og samarbeidende kommuner inviterer til konferanse 4. juni 2013 hvor opplæring til pasienter og pårørende står i fokus.Konferansen holdes på Sundvolden Hotell i Hole kommune.