vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Oppstartsseminar elektronisk samhandling

27. august 2013
Tirsdag 27. august møtte over 90 helsearbeidere fra kommunene rundt Drammen og Bærum sykehus til et oppstartsseminar om elektronisk meldingsutveksling. Samhandlingssjef ved Drammen sykehus representerte Vestre Viken helseforetak på seminaret.

Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt

30. juli 2013
Helse- og omsorgsdepartementet publiserte 1.juli 2013 rundskriv 1-3/2013-spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse-og omsorgstjenesten.Rundskrivet har som formål å gi en nærmere avklaring av innholdet i veiledningsplikten og gi eksempler på hvordan veiledningsplikten kan oppfylles på enkelte områder.

WEB basert avvikssystem

29. juli 2013
Vestre Viken helseforetak jobber med å få på plass en mulighet for pasienter, pårørende, kommuner og samarbeidspartnere til å klage og komme med forbedringsforslag. Dette vil være en del av foretakets avvikssystem.

Ny strategisk plattform ?

04. juli 2013
Vestregionen arrangerte 21.juni den årlige samlingen for rådmennenes ledergrupper. Temaet var ny strategisk plattform.

Prøvespill - VUS

24. juni 2013
Mange møtte opp til prøvespill i Bærum og Drammen. Symfoniorkestret tar opp nye musikere løpende. Noen plasser igjen. Kontakt prosjektleder Sven Erik Nilssen 909 31059, sven-erik.nilssen@vestregionen.no