vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Samarbeidsplattform for Vestregionen

03. september 2013
Regional utvikling, helse og kultur blir prioriterte innsatsområder for Vestregionen fra og med 2015. Nye fokusområder er folkehelse samt kompetanse- og arbeidskraftsbehov. Samhandlingsreformen og areal og transport vil fortsatt være aktuelle områder for samarbeidet.

Kunstnere på innovasjonsseminar

02. september 2013
Øvre Eiker kommune og Vestregionen inviterte kunstnere og kulturnæring fra Vestregionen til seminar om innovasjon på Fosseholm herregård.

Oppstartsseminar elektronisk samhandling

27. august 2013
Tirsdag 27. august møtte over 90 helsearbeidere fra kommunene rundt Drammen og Bærum sykehus til et oppstartsseminar om elektronisk meldingsutveksling. Samhandlingssjef ved Drammen sykehus representerte Vestre Viken helseforetak på seminaret.

Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt

30. juli 2013
Helse- og omsorgsdepartementet publiserte 1.juli 2013 rundskriv 1-3/2013-spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse-og omsorgstjenesten.Rundskrivet har som formål å gi en nærmere avklaring av innholdet i veiledningsplikten og gi eksempler på hvordan veiledningsplikten kan oppfylles på enkelte områder.