vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Psykisk helse og rus – Vi kan bedre!

03. september 2014
Kommunehelsesamarbeidet i Vestregionen har mottatt kr. 750.000 i tilskudd fra Helsedirektoratet. Midlene skal benyttes til å utvikle forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefelt. Prosjektet starter opp nå i september, ledes av prosjektleder Kari Engen Sørensen og avsluttes i oktober 2015.