vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Øvre Eiker inviterer til utvikling

09. oktober 2013
4 November blir det inspirasjonskonferanse om utvikling av Øvre Eiker kommune. Øvre Eikers visjon er "Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Inbyggerinvolvering og frivillighet samt kommunens rolle i dette er viktige tema som blir satt på agendaen. Vestregionens kommuner samarbeider regional utvikling blant annet med kultur som en driver. Utvikling av kulturnæringene er et viktig satsingsområde for Øver Eiker.

Konferanse om skamlidelser - folkehelseutfordring?

27. september 2013
En spennende konferanse arrangert av Kildehuset ved Modum Bad om tidlig intervensjon og forebygging på Litteraturhuset 27. september 2013. H.K.H. Kronprins Haakon vil være tilstede ved åpningen av konferansen.

Samarbeidsplattform for Vestregionen

03. september 2013
Regional utvikling, helse og kultur blir prioriterte innsatsområder for Vestregionen fra og med 2015. Nye fokusområder er folkehelse samt kompetanse- og arbeidskraftsbehov. Samhandlingsreformen og areal og transport vil fortsatt være aktuelle områder for samarbeidet.

Kunstnere på innovasjonsseminar

02. september 2013
Øvre Eiker kommune og Vestregionen inviterte kunstnere og kulturnæring fra Vestregionen til seminar om innovasjon på Fosseholm herregård.