vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Europas kulturnæringer vokser

08. januar 2015
Kulturnæringene sysselsetter 7 millioner europeere, og har gjennom finanskrisen hatt en sysselsettingsvekst på 0,7% årlig. Kulturnæringene skaper fem ganger flere arbeidplasser enn telekomunikasjonssektoren, og to og en halv gang mer enn bilindustrien.

Kultur og helse

08. desember 2014
Kultur og miljø påverkar hjernen vår og dermed helsa vår, velværet og læringsevnen.

Ungdomssymfonikerne

03. november 2014
Mesterklasse med Dextramusiker Nora Taksdal gjennom prosjekt IRIS. Elever fra Asker kulturskole og Drammen kulturskole spilte for Nora Taksdal og tilhørerne.

Kunst rett vest 2014 avsluttet

29. september 2014
Årets Kunst rett vest ble en suksess. Spennende verk fra Vestregionens kunstnere ble vist på Fellesutstillingen på Fossekleiva. De åpne atelierer runt om i de 16 kommunene trakk mange besøkere. 2015 er det Bærum som er stolt vertskommune for regionens storsatsning på kunst.