vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Vellykket Kunst rett Vest-samling

19. juni 2015
Temaet for seminaret var Selfies og identitet, og bygde på årets relasjonsprosjekt #SELFIErettvest. Foredragsholderne kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke og kunstner Vibeke Tandberg utfylte hverandre godt med sine innlegg. Responsen fra de 71 deltagerne viste at temaet engasjerte.

Gratis konsert på Union Scene

21. mai 2015
Ungdommer fra Norge og Paraguay spiller sammen på Union scene fredag 5 juni kl 18. Det blir et møte mellom to land, to verdensdeler, ulik sosial bakgrunn og felles drømmer - når Cateura orkesteret spiller sammen med IRIS kammerorkester.

Ungdomssymfonikerne søker daglig leder

27. januar 2015
Orkesteret ble startet i 2008, og består i dag av 55 unge musikere mellom 13 og 19 år. I tillegg er barn under 13 år er velkomne i Juniorsymfonikerne. Deltakerne rekrutteres i hovedsak fra musikk- og kulturskolene, skoleorkestre, skolekorps og videregående skoler i de 15 kommunene som deltar i samarbeidsalliansen Vestregionen. Orkesterets dirigent er Kjell Seim, og gruppeinstruktørene er profesjonelle musikere og musikkpedagoger. Ungdomssymfonikerne øver ca. en helg i måneden, og holder konserter rundt om i Vestregionen. Orkesteret deltar i prosjektet IRIS der musikere fra Dextra Musica bidrar med mesterklasser og gruppeøvelser.

Europas kulturnæringer vokser

08. januar 2015
Kulturnæringene sysselsetter 7 millioner europeere, og har gjennom finanskrisen hatt en sysselsettingsvekst på 0,7% årlig. Kulturnæringene skaper fem ganger flere arbeidplasser enn telekomunikasjonssektoren, og to og en halv gang mer enn bilindustrien.