vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Videobasert helsedialog 1. desember 2017

01. desember 2017
Tilstedeværelse, tilsyn og avstandsoppfølging er tema når Vitensenteret helse og teknologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge inviterer til samling. Du blir oppdatert, og kan gi innspill ti hvordan forprosjektmidler bør brukes

Styringsdata Samhandling

13. oktober 2017
Data som viser utvikling og variasjon i kommuners bruk av spesialisthelsetjenester, er nå oppdatert. Løsningen er utviklet av Vestregionen i samarbeid med Helse Sør-øst og Vestre Viken, og du finner dataene under fanen "Styringsdata Samhandling" øverst på siden.

Helsefremmende oppvekst 22. november

12. oktober 2017
Gode oppvekstvilkår dreier seg om en bredde av tiltak - hele døgnet og gjennom hele oppveksten! HelseFrem retter fokus mot hvilke ferdigheter barn og unge trenger for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn, og hvordan vi kan legge tl rette for gode oppvekstforhold.