vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Modum Bad-konferansen 2017: #psyktnormalt

Ungdom, psykisk helse og livsmestring er tema for årets konferanse fredag 27. oktober 2017 i Gamle Logen i Oslo Programmet varer fra kl. 9.00 til 16.30. Registrering fra kl. 8.15

De siste årene har bekymringene for ungdoms psykiske helse økt. Flere unge forteller om høyt nivå av psykiske plager, ensomhet og sterkt press for å prestere. Psykisk helse blant ungdom har fått stor oppmerksomhet i media. Dette har bidratt til alminneliggjøring og etterlengtet åpenhet, men kanskje også til økt sykeliggjøring av normale livsutfordringer?

Hvordan kan vi forstå situasjonen? Hva kan vi gjøre for å bidra til positiv utvikling? Hva skal til for å styrke unge menneskers evne til livsmestring? Hvordan yte god hjelp tidlig nok? Hvordan få til tiltak som virker?

Med Modum Bad-konferansen 2017 ønsker vi å bidra til økt kunnskap og bevissthet om psykisk helse hos ungdom. Vi byr på innlegg fra forskerhold og ulike praksisfelt, fra skole og psykiatri, fra brukeres egne erfaringer med lavterskeltiltak.

Målgruppen for konferansen er bred:

Ansatte innen helse, omsorg og undervisning, aktuelle faggrupper og etater som er involvert i oppfølging av ungdom, og alle som yter frivillig innsats i tilbud til unge.ktør Bjørn Guldvog åpner konferansen

På programmet står (med forbehold om endringer):

 • «Prosjekt perfekt»: Prestasjoner, perfeksjonisme og unges psykiske helse. Hva skjer og hvordan går det?
  Liv Sand, psykologspesialist/PhD,forsker ved RKBU Vest.
 • Ungdoms psykiske helse: Tidstrender og mulige samfunnsmessige forklaringer
  Mira Aabøen Sletten, sosiolog/dr.scient, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.
 • Kan gjennomsnittlig resultat være personlig seier? Om skoleprestasjoner og selvfølelse.
  Mattias Øhra, pedagog/høgskolelektor ved institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • Ung Arena: Lavterskelhjelp til ungdom på deres egne premisser. Funker det?
  Rune Helland,gruppe- og nettverksterapeut/prosjektkoordinator Ung Arena, lavterskeltilbud for ungdom mellom 12 og  25 år, drevet av Oslo kommune bydel Gamle Oslo, sammen med Mental Helse og Mental Helse Ungdom. Helland deltar sammen med en representant for brukere av Ung Arena.
 • Fra «generasjon prestasjon» til «generasjon relasjon»: Hvordan snakke med unge om livet?
  Anne Kristine Bergem, psykiater, leder av Norsk psykiatrisk forening, fagrådgiver i BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
 • #psyktnormalt: Hvordan sette psykisk helse på dagsorden i ungdomsskolen?
  Ragnfrid Nordbø, psykologspesialist/PhD, kommunepsykolog i Modum og Sverre Urnes Johnson, psykolog og doktorgradsstipendiat ved Modum Bad, – to av utviklerne bak undervisningsprogrammet #psyktnormalt.
 • Når kroppen perfeksjoneres: Kroppsidealer, perfeksjonisme og selvfølelse. 
  KariAnne Vrabel, psykologspesialist/PhD, postdoc ved Modum Bads forskningsinstitutt.

I tillegg får du en porsjon SLAMPOESI med Fredrik Høyer. Han kombinerer tekstlige og sceniske elementer i små performance-dikt, som kan beskrives som en blanding av tradisjonell dikterkunst, rap, stand-up og teatermonolog.

 

Påmelding finner du her