vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Styringsdata Samhandling

Data som viser utvikling og variasjon i kommuners bruk av spesialisthelsetjenester, er nå oppdatert. Løsningen er utviklet av Vestregionen i samarbeid med Helse Sør-øst og Vestre Viken, og du finner dataene under fanen "Styringsdata Samhandling" øverst på siden.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter som omhandler somatikk, psykisk helse og rus samt reinnleggelser. Løsningen gjør det mulig å sammenligne egen kommunes forbruk av spesialisthelsetjenester med andre kommuners forbruk.

Det er også utarbeidet en veiledning til hvordan du kan starte analysearbeidet.

Tilgang til rapportene finner du her