vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Helsefremmende oppvekst 22. november

Gode oppvekstvilkår dreier seg om en bredde av tiltak - hele døgnet og gjennom hele oppveksten! HelseFrem retter fokus mot hvilke ferdigheter barn og unge trenger for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn, og hvordan vi kan legge tl rette for gode oppvekstforhold.

Program:

  • Velkommen ved Lene Conradi, Ordfører Asker kommune og Annette Sett Gjessing, Prosjektleder HelseFrem
  • «Hvilke ferdigheter trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn?” Professor Terje Ogden, Forskningsdirektør ved Senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand.
  • ”PALS-modellen, hva er fokus, og hvilke resultater gir den?” Frode Heiestad, Spesialrådgiver ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.
  • Lunsj
  • «En snuoperasjon for å bedre elevenes muligheter og utjevne sosiale forskjeller.» Anne Havik, Rektor ved Heggedal skole og Merete Bjertnes, Leder ved Vikingjordet barnehage og Heggedalskogen barnehage
  • ”Forutsetninger for læring – mer røring” Cathrine Rød Gundersen, Folkehelserådgiver i Østfold Fylkeskommune og Prosjektleder for ”Røre”
  • ”Å hindre utenforskap er gullkantet folkehelsearbeid” Svein Robert Vestå, Årets ildsjel, Sortland

Det blir tid til refleksjon, spørsmål og svar etter hvert innlegg.
Last ned en utskriftbar versjon av programmet her

Tid: 22. November 2017, kl.10.00-15.30

Deltakeravgift: 750kr

Sted: Verkstedet, NaKuHel-senteret,
Semsveien 168, 1384 Asker

Påmelding