vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Nytt Samarbeidsstyre for kommunehelsesamarbeidet

23. november 2015
Samarbeidsstyret for Kommunehelsesamarbeidet har fått nye representanter, som skal lede samarbeidet videre i 2016. Det nye Samarbeidsstyret fastsetter strategi og handlingsplan for 2016 den 30. november 2015.

Frivilligheten øker

18. oktober 2015
Nye tall fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor viser at 61 prosent av befolkningen har utført frivillig arbeid for minst én organisasjon de siste 12 månedene. I 1998 var andelen 52 prosent.

Arve Johnsen bidrar i nytt lederprogram

28. august 2015
Tidligere Statoildirektør Arve Johnsen, daglig leder i Vestregionen Nina Solberg og kursansvarlig Lars Wang HBV/insam as ønsker velkommen til lederprogrammet "Ledelse, innovasjon og demokrati" i regi av Høyskolen i Buskeud og Vestfold.

Fagfolkene er på banen for å få til bedre helsetjenester

26. juni 2015
En faglig arbeidsgruppe er etablert som vil sette søkelys på gode løsninger og bringe fagdiskusjoner frem, for å legge til rette for gode beslutninger. Faglig arbeidsgruppe består av fagrådgiver og samhandlingssjefer fra de 26 kommunene i Kommunehelsesamarbeidet (KHS)