vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Modum utvikler modell for framtidens skole

18. september 2017
Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og SINTEF har fått 30 millioner fra EU for å utvikle en metode som gjør at flere europeiske barn trives bedre på skolen, lærer mer og gjennomfører skolegangen. Skolesatsingen i Modum er valgt ut av EU som ett av fem prosjekter i verdens største forskning og innovasjonsprogram, Horisont 2020-programmet.

Nye samhandlende arbeidsformer i psykisk helse og rus: 21. september

06. september 2017
Vestre Viken inviterer til samling om utfordringer og muligheter i etableringen av samhandlende tjenester. Samlingen er ledd i arbeidet med helseforetakets utviklingsplan 2035, og etableringen av nye samhandlende arbeidsformer mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling

Bærekraftig næringsutvikling innen transport

22. august 2017
OREEC og Norges Varemesse inviterer til fagkonferanse og utstilling om næringsutvikling innen transport. Målet for Smart Mobility-konferansen er å skape en møteplass for alle som har fremtidig transport og mobilitet på agendaen.