vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Frivilligheten øker

18. oktober 2015
Nye tall fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor viser at 61 prosent av befolkningen har utført frivillig arbeid for minst én organisasjon de siste 12 månedene. I 1998 var andelen 52 prosent.

Arve Johnsen bidrar i nytt lederprogram

28. august 2015
Tidligere Statoildirektør Arve Johnsen, daglig leder i Vestregionen Nina Solberg og kursansvarlig Lars Wang HBV/insam as ønsker velkommen til lederprogrammet "Ledelse, innovasjon og demokrati" i regi av Høyskolen i Buskeud og Vestfold.

Fagfolkene er på banen for å få til bedre helsetjenester

26. juni 2015
En faglig arbeidsgruppe er etablert som vil sette søkelys på gode løsninger og bringe fagdiskusjoner frem, for å legge til rette for gode beslutninger. Faglig arbeidsgruppe består av fagrådgiver og samhandlingssjefer fra de 26 kommunene i Kommunehelsesamarbeidet (KHS)

Vellykket Kunst rett Vest-samling

19. juni 2015
Temaet for seminaret var Selfies og identitet, og bygde på årets relasjonsprosjekt #SELFIErettvest. Foredragsholderne kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke og kunstner Vibeke Tandberg utfylte hverandre godt med sine innlegg. Responsen fra de 71 deltagerne viste at temaet engasjerte.