vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

41 ny instruktører klare for ALERT

Opplæring av 41 instruktører fra 23 kommuner er gjennomført, og lokal utrulling er i gang.

Fornøyd Monica Jaeger (til venstre) sammen med de nybakte instruktører Camilla Nome, Drammen og Hege Berge, Drammen

 

ALERT er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutviking og sikker kommunikasjon mellom helsepersonell. Hensikten er å øke personalets kompetanse til å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette riktige tiltak og forebygge sykdomsutvikling. ALERT kan brukes uavhengig av diagonose, og er tilpasset alt helsepersonell.

Opplæringen er finansiert av Vestre Viken og Kommunehelsesamarbeidet, og opplæringen er gjennomført i regi av Vestre Viken.