vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

På veg mot transport 2.0? - Oppsummering

Adm. dir Arvid Hallén åpnet konferansen den 2.2.2015 med en orientering om Forskningsrådets nye program Transport 2025"

Norges forskningsråd understreker i sitt nye program Transport 2025, at pågående plan- og utviklingsarbeid må suppleres med en tyngre satsing på forskning, innovasjon og kompetanse. I EUs flaggskip for forskning og innovasjon, Horisont 2020, etableres nå ”Smart, grønn og integrert transport” som et nytt program.

Vi benyttet anledningen til å belyse betydningen av innovasjon, forskning og kompetanse i arbeidet med å utvikle morgendagens transportløsninger: Transport 2.0. Gjennom spennende, aktuelle prosjekter, viste vi muligheten for å engasjere seg i utviklingen av smartere løsninger. Konferansen var derfor også rettet mot å få fram ideer til tiltak i egen virksomhet. Deler av konferansen fungerte som en workshop.

Alle innlegg og video av hovedinnleggene finner du her

Takk til alle innledere og til våre samarbeidspartnere Buskerudbyen, Smart City Bærum og Electric Mobility Norway.