vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Ny, erfaringsbasert master starter høsten 2014

Vestregionen har i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold utviklet mastermodulen "Ledelse, innovasjon og demokrati".

I oktober 2014 starter den nye, erfaringsbaserte mastermodulen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Innholdet er basert på  lederes behov for å kunne håndtere komplekse samfunnsutfordringer og innovasjonsprosesser.

Gjennom 5 samlinger over 4 dager får du møte toppledere i offentlig og frivillig sektor, forskere og næringslivstopper. Modulen gir 30 studiepoeng og kan kombineres med moduler fra mange høyskoler i inn- og utland.

Undervisningen vil foregå i Drammen, Århus i Danmark og Lund i Sverige. Du finner mer informasjon her.