vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Generalforsamling og nytt lederskap i Vestregionen

Vestregionens generalforsamling ble avholdt på Elvebakken gård i Lier den 15. juni 2017. Øvre Eiker ble takket for sitt lederskap, og Bærum ble ønsket velkommen som ny leder av samarbeidsalliansen

Lisbeth Hammer Krogh fokuserte på det å dele erfaringer og kunnskap i nettverket, og trakk frem to av kommunens prosjekter som interessante for hele Vestregionen:

Smart City Bærum 

Klimaklok kommune

Lars Wang presenterte KS rapport "Kortreist kvalitet - Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?" Rapporten finner du her, og presentasjonen finner du her.

alt