vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Vi samarbetar om psykisk helse og rus

Vestregionens kommuner ønsker å samarbeide om psykisk helse og rus. Ca 40 personer deltokk på samling i Asker. Tema var: - Hur kan vi bli bedre? Neste samling blir på nyåret.

Kommunene i Vestregionen og Vestre viken helseområde – 26 st totalt  møttes for å diskutere hvordan de bedre kan samarbeide om psykisk helse og rus. Området har ikke fått det fokus som det fortjener ift utfordringene i samfunnet.

KHS  har foretatt en kartlegging som viser at:

- Samhandling internt i kommunen – på tvers av sektorer må bli bedre,

- Samhandling mellom  kommuner og helseforetak må bli bedre.

Gode eksempler fra Modum og Hurum på rask psykisk helsehjelp spres nå til de andre kommunene. Mange prosjekter er i gang som vil gi svar på god patientbehandling og forebygging. Vestregionen vil fortsette å være en pådriver for samarbeidet videre. I neste omgang kobles helseforetaken på for å skissere samarbeidsmuligheter.  Neste samling vil bli organisert på nyåret.