vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Kick off for ny samhandlingsmodell for kommunene Røyken, Asker og Hurum samt Asker DPS

DPS i Asker og kommunene Asker, Røyken og Hurum innfører en ny måte å samarbeide på.

Vil du vite mer om den nye samhandlingsmodellen som Asker DPS og kommunene Asker, Røyken og Hurum har utviklet i fellesskap, er du velkommen til  Kunnskapssenteret, Drammensveien 915 i Asker den 27. januar kl. 0900 - 12.00.