vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Folkehelsesamling 12. januar

Kommunehelsesamarbeidet har samling om folkehelse 12. januar

Folkehelsekoordinatorene i kommunene i Vestregionen deler erfaringer og oppdaterer hverandre.