vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Elektroniske meldinger - Alle sykehus og kommuner er på!

En viktig milepæl er nådd - Alle de store sykehusene i Vestre Viken, samhandler nå elektronisk med sine kommuner. Prosjekt Elektronisk meldingsutveksling har pågått siden oktober 2011 for å få til dette.

Elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene og sykehusene i Vestre Viken. 

I tillegg til at sykehusene utveksler meldinger elektronisk med kommunen, samhandler Hallingdal Sjukestuge også elektronisk med kommunene rundt. Dette innebærer en mer kontinuerlig informasjonsutveksling, bedre kvalitet på informasjonen og  mindre tid på å skaffe informasjon. Pasienter får bedre helsetjenester ved at helsepersonell har tilgang på relevant informasjon i møte med pasienten. Helsepersonell får også frigjort tid til pasientbehandling. Rutiner for personvern og datasikkerhet er selvfølgelig godt ivaretatt. Neste fase omhandler å få til samme meldingsutveksling i forhold til virksomhetsområde psykisk helse og rus. Her starter en pilot i mai med kommunene Asker, Drammen, Hurum og Røyken mot Asker DPS og Drammen DPS. Etter piloten skal dette raskt spres til resten av DPS´ene og øvrige kommuner fra august ut desember 2014.

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Ragnar Husum, +47 991 03 950, ragnar.husum@vestregionen.no

Daglig leder Vestregionen Nina Solberg,  +47 906 13 953, nina.solberg@vestregionen.no