vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Læringsnettverk "Gode Pasientforløp"

11. mars 2015
Kols, hoftebrudd, alvorlig alkoholbruk og psykisk helse og rus er tema for fire læringsnettverk som startet opp februar. Ansatte i et utvalg kommuner skal sammen med Vestre Viken utvikle og prøve ut nye måter å samhandle på - til beste for pasient og pårørende.

Den nye byen

24. februar 2015
Drammen kommune inviterer 25. mars til diskusjon og faglig påfyll om bærekraftig byuvikling.

Ungdomssymfonikerne søker daglig leder

27. januar 2015
Orkesteret ble startet i 2008, og består i dag av 55 unge musikere mellom 13 og 19 år. I tillegg er barn under 13 år er velkomne i Juniorsymfonikerne. Deltakerne rekrutteres i hovedsak fra musikk- og kulturskolene, skoleorkestre, skolekorps og videregående skoler i de 15 kommunene som deltar i samarbeidsalliansen Vestregionen. Orkesterets dirigent er Kjell Seim, og gruppeinstruktørene er profesjonelle musikere og musikkpedagoger. Ungdomssymfonikerne øver ca. en helg i måneden, og holder konserter rundt om i Vestregionen. Orkesteret deltar i prosjektet IRIS der musikere fra Dextra Musica bidrar med mesterklasser og gruppeøvelser.

Konferanse om fremtidige transportløsninger

09. januar 2015
Vestregionen, Buskerudbyen, Electric Mobility Norway og Smart City Bærum inviterer til konferanse. Fokus rettes mot betydningen av innovasjon, forskning og kompetanse for å utvikle nye transportløsninger.

Europas kulturnæringer vokser

08. januar 2015
Kulturnæringene sysselsetter 7 millioner europeere, og har gjennom finanskrisen hatt en sysselsettingsvekst på 0,7% årlig. Kulturnæringene skaper fem ganger flere arbeidplasser enn telekomunikasjonssektoren, og to og en halv gang mer enn bilindustrien.