vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktuelt

Utviklingen av Vest Sverige gir muligheter!

19. desember 2013
Vest Sverige er i utvikling. Dette vil også påvirke Vestregionens kommuner og gi muligheter for vekst og verdiskaping. Med store prosjekter som Västsvenska paketet og COINCO prosjektet har politikere, næringsliv og forskning gått sammen for å få til vekst og utvikling i regionen.

Teknologiske jordskjelv - Konferanse i Drammen

26. november 2013
En grenssprengende kunnskapsoplevelse - Teknologiske jordskjelv som kan forandre måten vi jobber og lever på blir presentert av Espen Andersen, førsteamanuensis på BI.Konferanse 26 november i Drammen.

Hvilke muligheter for næringsutvikling gir befolkningsveksten?

22. november 2013
Osloregionen står foran en formidabel befolkningsvekst, nærmere 350 000 nye innbyggere skal få plass i Oslo og Akershus frem til 2030. Hvilke muligheter gir dette for næringsutvikling i byene og tettstedene, og hvilke grep må tas for å gjøre dem attraktive for næringslivet? Næringskonferanse 22 november i Lillestrøm

Delta i utviklingen av Helsenorge.no

12. november 2013
Helsenorge.no er den offentlige helseportalen som Helsedirektoratet nå utvikler for alle landets innbyggere. Her skal man kunne få informasjon om sykdommer, oversikt over resepter, og om ikke så lenge skal man kunne bestille og avbestille legetimer på denne siden også. Du kan påvirke denne utviklingen!