vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

13. mai - Rådmannsgruppen

Det er avholdt et epostmøte i rådmannsgruppen med frist for behandling 13.5.2018.

Referat epostmøte 13.5.2018

25. mai - Styringsgruppen

Styringsgruppen avholder møte fra kl. 10.00 - 13.00. Sted ikke avklart.