vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

25. mai - Styringsgruppen

Styringsgruppen avholder møte fra kl. 10.00 - 13.00. Sted ikke avklart.

31. mai - Rådmannsgruppen

Vestregionens rådmannsgruppe møtes kl. 9 - 12 i Drammen rådhus