vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

14. juni - Dialogmøte med Vestre Viken

Ordførerne i Kommunehelsesamarbeidet møter styret i Vestre Viken kl 11 - 13 i  Bærum kulturhus,
Claude Monets alle27, 1338 Sandvika.

Innkalling og dagsorden