vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

14. juni - Styringsgruppen

Vestregionens styringsgruppe møtes kl. 13.30 - 15.30 hos Bærum kommune

14. juni - Ordførermøte Kommunehelsesamarbeidet

Ordførerne i Kommunehelsesamarbeidet møtes kl 10 - 11 hos Bærum kommune

14. juni - Dialogmøte med Vestre Viken

Ordførerne i Kommunehelsesamarbeidet møter styret i Vestre Viken kl 11 - 13 hos Bærum kommune

14. juni - Generalforsamling

Vestregionen avholder generalforsamling kl 16 - 18 hos Bærum kommune