vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

12. mai - Administrativ styringsgruppe KHS

Møte i administrativ styringsgruppe KHS kl. 09-12, Asker

19. mai - Overordnet samarbeidsutvalg

Møte i overordnet samarbeidsutvalg (KHS-26 og Vestre Viken) kl.11-13, Drammen

22. mai - Rådmannsgruppemøte

9.00 - 11.00 Asker rådhus