vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

03. februar - Administrativ styringsgruppe KHS

Møte i administrativ styringsgruppe KHS Modum rådhus kl. 09-12

06. februar - Styringsgruppemøte - Hole

10.00 - 12.00 Hole Rådhus

06. februar - Eiermøte

Kommunehelsesamarbeidets eiermøte Hole kommunehus kl. 12-14

10. februar - Overordnet samarbeidsutvalg

Møte i overordnet samarbeisutvalg (KHS-26 og Vestre Viken) kl.11-13, Drammen