vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Hvordan få til omstilling til et lavutslippssamfunn?

SHAREON er et 3-årig prosjekt som ser på delingsøkonomi og hvilke klimaeffekter deling kan ha både for de som deltar i et prosjekt og samfunnet rundt. Prosjektet er finansiert av Vestregionen og Norges Forskningsråd. Målet er å gi råd til myndigheter, næringsliv og kommuner om hvordan delingsøkonomiske prosjekter kan målrettes for å stimulere til omstilling mot et lavutslippssamfunn

Prosjektet er et  samarbeid mellom CICERO, NMBU, Universitetet i Nordland, Vestregionen og Insam. Internasjonalt har vi et samarbeid med Boston College og universitetet i Utrecht. Prosjektet har også Hertz, Vestaksen Eiendom, Nedre Djupdalen Vel, Oikos og DNT Ringerike som brukerpartnere.

Prosjektet har fire hoveddeler:

  1. Å analysere hvordan motivasjon og barrierer kan være forskjellig i ulike delingsøkonomiske prosjekter basert på sosiale strukturer og verdier.
  2. Undersøke motivasjoner for å delta i delingsprosjekter i ulike sektorer. Vi skal også se på klimaeffektene av eventuelle endringer i forbruksmønstre som følger av deltakelse i delingsprosjekter.
  3. Undersøke om og hvordan motivasjon og forbruksendringer kan variere mellom ulike former for deling. .
  4. Utvikle et sett med råd til politikere, næringsliv og lokalsamfunn om hvordan de på best mulig måte kan sette i gang egne delingstjenester.

 

Mer informasjon om prosjektet finner du her: http://cicero.uio.no/no/delingsokonomien