vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Regjeringens folkehelsesatsing

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen orienterte om regjeringens folkehelsesatsing for Vestregionens generalforsamling. Ny melding legges fram før valget i 2015.

Regjeringen vil videreføre hovedlinjene i folkehelsepolitikken. Hovedpilaren vil fortsatt være prinsippet om "helse i alt vi gjør". Særlig fokus skal rettes mot aktiv aldring og psykisk helse. I tillegg legger regjeringen opp til en ny vinkling av livsstilsarbeidet med vekt på positiv motivasjon og muligheter for mestring. Ny folkehelsemelding vil foreligge før valget 2015. I utviklingen av meldingen vil regjeringen invitere til innspillsmøter og aktiv dialog med kommunene og frivillige organisasjoner. Det vi også bli etablert en egen nettside der erfaringer, forskning og synspunkter om folkehelsearbeid vil bli publisert.

Budskapet ble godt mottatt av en   en interessert forsamling av ordførere og formannskapsmedlemmer som sammen utgjør Vestregionens generalforsamling. Ordførerne fra Hole og Modum kvitterte med å invitere statssekretæren til besøk og dialog.

Cecilie Brein-Karslens innlegg finner du her.

 

 

 

alt