vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Frokostmøte 30. oktober: Grønn varelevering

Effektiv varetransport er viktig for handel og et godt byliv i byene, samtidig som vare- og lastebiler bidrar til trafikkbelastning, klimagassutslipp, luftforurensing og arealkonflikter. Kan varelogistikk løses på en annen måte enn i dag? Hvordan ser fremtidens varelevering ut i byene? Hva slags konsepter er lengst framme i dag og hva kan vi se for oss framover?

Drammen som pilot
I Drammen jobbes det med å utvikle en ny vareleveringstjeneste, som skal gi sentrumsbutikkene bedre service og skape et bedre bymiljø. Tom Søgård, daglig leder i Byen Vår Drammen, gir oss et innblikk i Bylivsprosjektet ”Grønn og urban vareleveringstjeneste” i Drammen. Prosjektet er et samarbeid mellom Bring / Posten Norge, Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, Vegdirektoratet, TØI og Byen Vår Drammen. 

Hva vil Bring?
Bring / Posten Norge er en stor leverandør av post- og logistikktjenester i Norden, og satser på bærekraft og innovasjon for å yte og utvikle tjenester som møter stadig nye krav fra markedet. Bring presenterer sine tanker om fremtidens logistikk og varelevering i byer, og hvordan Bring og Posten adresserer nye utviklingstrekk og utfordringer.

 

TØI – hva finnes i Europa?
Vi får presentert flere eksempler på nye vareleveringsløsninger som er under utvikling og etablering i Europa. TØI er involvert i mange prosjekter i Norge og Europa forøvrig, og er oppdatert hva som finnes av nye tjenester og løsninger for bylogistikk. Forsker Karin Fossheim fra TØI presenterer de mest interessante av disse.

 

Tid og sted:
Mandag 30. oktober 2017 08.00-10.00
Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Arrangør:
Transport 2.0 - nettverk for grønn mobilitet