vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Frokostmøte 27. november: Forskning og pilotering i NTP – hva blir prioritert?

I framlagt statsbudsjett forslår Regjeringen å bevilge penger til demonstrasjonsprosjekter og forskning i transportsektoren.

Den nye ordningen Pilot T skal bidra til å utvikle ny kunnskap og til at norske aktører kan levere mobilitetsløsninger. Det er foreslått å bevilge 30 millioner til ordningen.
Transportetatene etterlyste i forkant av NTP 2014 – 2023 en satsing innenfor FoU-området. Som del av grunnlagsarbeidet for NTP 2018 – 2019 ble det utarbeidet en tverretaatlig strategi for forskning og utvikling.

Vi har invitert Samferdselsdepartementet til å oppdatere oss: Blir det økt fokus på forskning, innovasjon og pilotering? Hvordan skal avsatte ressurser disponeres? Vi har også invitert John Vigrestad til å presentere Pilot T-ordningen som skal forvaltes av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Han er leder i avdeling for utfordringsdrevet innovasjon i Forskningsrådet.

Mer om forskning, innovasjon og pilotering i regjeringens forslag til statsbudsjett finner du i kapittel 3.3.3.

Tid og sted:
Mandag 27. november 2017 08.00-10.00
Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Velkommen!

Arrangør:
Transport 2.0 - nettverk for grønn mobilitet