vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Transportetatene etterlyser økt satsning på FoU i neste NTP

NTP-sekretariatet, Samferdselsdepartementet og Forskningsrådet kommenterer behovet for en mer målrettet satsing på forskning og utvikling i Nasjonal transportplan.

Transportetatene etterlyste I forkant av NTP 2014 – 2023 en målrettet  satsing innenfor FoU-området, og har som del av grunnlagsarbeidet for NTP 2018 – 2023 utarbeidet en tverretatlig strategi for forskning og utvikling. Strategien peker på mulighetene for mer målrettet felles FoU-satsing, samtidig som etatenes egne spesifikke FoU-behov må løses internt I den enkelte etat.

Forskningsrådet har også tatt til orde for å styrke satsingen på forskning og innovasjon i NTP. Vi har derfor invitert Gina Ytterborg som er leder for Vegvesenets FoU-stab, Siri Hall Arnøy fra Samferdselsdepartementet og Øystein Strandli fra Forskningsrådet til å sette oss inn i mulighetene som økt FoU-satsing i NTP kan bety for vår region.

Frokostmøtet starter klokka 08.00, og arrangeres av Innovasjonsarena Transport 2.0 som er et samarbeid mellom Vestregionen, Buskerudbyen, Smart City Bærum og Electric Mobility Norway.

Vi har valgt Rekord Bar i Tollbugata 4 i Drammen som møtested;
100 meter fra Drammen stasjon.

Du finner info om Innovasjonsarena Transport 2.0 og kommende frokostmøter her