vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Transport når du trenger det - der du trenger det

Hvordan kan vi organisere morgendagens transport effektivt, lønnsomt og attraktivt?

Som en konsekvens av digitaliseringen av samfunnet utvikler det seg nye muligheter for å organisere transport effektivt, lønnsomt og attraktivt.
På frokostmøtet snakker vi om “Mobility on Demand» der bil- og sykkeldeling er viktige hovedkomponenter. Vi kommer til å ta opp hvordan slike løsninger kan integreres med andre delingsøkonomi-systemer som samkjøring og privat utleie av egen bil. Integrasjon med kollektivtransport og sykling er en naturlig del, spesielt med tanke på å redusere behovet for å ta med egen bil på arbeid og for å redusere behovet for parkeringsplasser. Utslippsfri transport med elbil og elsykkel kan allerede etableres i dag til redusert økonomisk kostnad.

Sentrale spørsmål som blir diskutert er hvordan ”Mobility on Demand” er:
– den nye måten å organisere arbeidsreiser
– et attraktivt transporttilbud for leilighet- og kontorbygg
– kan gi maksimal utnyttelse av kapasiteten i kjøretøysflåten

Vi kommer også til å ta opp spørsmålet om hvordan man kan legge til rette for ”Mobility on Demand” og utslippsfri transport, blant annet ved å legge til rette for effektiv lading av et større antall kjøretøy på en kostnadseffektiv måte. Det vil bli presentert løsninger for “energy on demand” som:
– elektrisk transport som tjeneste krever løsninger for fleksibel lading
– smarte grid, batteribanker og fornybare energikilder

«Mobility on Demand» og ladeløsninger knyttet til dette, vil være et relevant tema både for offentlige aktører innen by/regionutvikling, transport, eiendomsutviklere, bilbransjen og forskningsmiljøene. Vi møter representanter for flere av disse bransjene.

Innledere på møtet er:

  • Jarle Frøshaug – Move About AS
  • Kjetil Hulbach – Schneider-Electric AS
  • Torun Degnes – Electric Mobility Norway

Det vil som vanlig også bli lagt stor vekt på dialog  og mulighet for å knytte kontakter og drøfte mulige samarbeids- og utviklingsprosjekter.

Sted: Rekord Bar, Tollbugata 4, 100 meter fra Drammen stasjon.

Tid: Mandag 14. november 08.00-10.00. Dørene åpner 07.45.

Frokostmøtet er gratis, og det serveres kaffe og en enkel frokost. Ingen påmelding.

Arrangør: Innovasjonsarena Transport 2.0 m.fl.