vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Hvordan realisere den nye byen?

Drammen kommune inviterer 25. mars til diskusjon og faglig påfyll om bærekraftig byuvikling.

Byene har vokst ut over gamle kommunegrenser, og byregionene står overfor komplekse og nye utfordringer. Det er stort press på boligutviklingen, klimatilpassing, omstilling fra bil til kollektivtransport, sykling og gåing. Samtidig endrer fortetting og knutepunktsutvikling kjente omgivelser i raskt tempo. Kommunereformen åpner opp for å tenke nytt rund t kommunenes samhandling med andre aktører i byutviklingen.

Drammenskonferansen 2015 har fokus på hvordan byer og større kommuner sammen  med eiendomsutviklere, grunneier og sivilsamfunn kan realisere den nye byen.

Konferansen arrangeres av Drammen kommune, Husbanken, BMBU og insam as.

Vi møtes på Union Scene? Påmelding og program finner du her