vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Bypakkekonferansen 2017

Statens vegvesen inviterer til erfaringssamling 5.–6. september 2017 på Union Scene i Drammen.

Byene vokser og nullvekstmålet er en sentral premiss for planlegging i byene. Det pågår arbeid med bypakker/byvekstavtaler for areal og transport i mange av byområdene i Norge.

Statens vegvesen Region sør inviterer til erfaringsseminar for å legge til rette for utveksling av erfaringer mellom byområdene. Seminaret er åpent for både fagfolk og politikere.

Seminaret vil ha to hovedtemaer:

  • Attraktiv byutvikling – lederskap , samarbeid og verdiskaping mellom fag, politikk og næringsliv
  • Erfaringsutveksling mellom byområdene blant annet innen utvikling av faglig beslutningsgrunnlag, prosess, kommunikasjon og metoder

 

Program og påmelding finner du her.
Påmeldingsfristen er 25. august