vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Utviklingen av Vest Sverige gir muligheter!

Vest Sverige er i utvikling. Dette vil også påvirke Vestregionens kommuner og gi muligheter for vekst og verdiskaping. Med store prosjekter som Västsvenska paketet og COINCO prosjektet har politikere, næringsliv og forskning gått sammen for å få til vekst og utvikling i regionen.

Västsvenska paketet

Västsvenska paketet er den største satsing  på kollektiv­trafikk, veier og jernbane ­siden 1960 ­tallet. Det hand­ler om å bygge for fremtiden og tiltakene samvirker med andre innsatser for utvikling av en hållbar og livskraftig region.

Västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Landstinget Halland, Västtrafik samt Trafikverket, som är huvudman för projektet.

Kostnaden for å gjennomføre Västvenska paketet er beregnet til 34 miljarder kronor. Staten står for helften. Resten skal betales ved ny trengselskatt, Göteborgs Stad, Västragötalands regionen, Region Halland samt økte markverdier.

Prosjektet omtales som  følger: "ett samhällsbygge som bidrar till en attraktiv, hållbar och växande region"

Det blir lättare at ta sig fram, vi får bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige. Ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige är målet.

Mer om Västsvenska paketet finner du her:

alt

 

COINCO prosjektet

COINCO prosjektet går også under navnet "The Scandinavian 8 million city" og skal forene de tre hovedstedene Køpenhavn, Gøteborg og Oslo med høyhastighetstog. 

Prosjektets overordnede målsetting er å knytte sammen byer, kunnskaps- og kompetansemiljøer mellom Oslo, Gøteborg, Malmø og København, til en sammenhengende innovasjons- og arbeidsmarkedsregion. Dette for å styrke integrasjon og vekstmuligheter for byene i denne "korridoren" og bli en magnet for å tiltrekke seg talent, kompatanse og kapital.

Prosjektet vil ha klare fordeler for alle de tre regionale innovasjonssystemene som med dette kobles sammen. Osloregionen har et lite utviklet innovasjonsmiljø, mangel på arbeidskraft og omstillingsutfordringer i forhold til oljealderens slutt. Gøteborg og København har noen av Europas sterkeste universiteter og innovasjonsmiljøer og god tilgang på arbeidskraft. Det sentrale virkemidlet for å styrke samspillet mellom disse tre regionale innovasjonssystemene er å øke mobiliteten på en bærekraftig måte ved å styrke utbyggingen av dobbeltsporet InterCity internt i byregionene, samt bygge Høyhastighetstog (HHT) som er konkurransedyktig i forhold til fly og dermed kobler byregionene sammen til et felles marked. Gjennom COINCO og COINCO North er det etablert bedre kunnskapsgrunnlag og politisk interesse for korridorens utfordringer og potensial. I neste fase av prosjektet intensiveres arbeidet med å få til koordinerte beslutninger hos nasjonale myndigheter i Sverige, Danmark og Norge angående en systematisk og samordnet utbygging av ny og moderne jernbaneinfrastruktur i korridoren Oslo-Gøteborg-København med tilkobling til det europeiske nettverket for Høyhastighetståg.

alt