vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Rådmannsgruppemøte 14 nov 2013

Vestregionens rådmannsgruppe diskuterte ny strategisk platform og handlingsplan for 2014 og 2015 i Asker rådhus.

Hvilke områder står kommunene sammen om? Dette ble diskutert på rådmannsgruppens møte i Asker. Vestregionens strategiske platform og handlingsplan for 2014 - 2015 er på gang. Kommunene står overfor store endringer med ny regering, nasjonale føringer samt demografiske endringer. Kommunesammanslåing, samferdselsprioriteringer og digitalisering av offentlig sektor er noen områder hvor Vestregionen kan være en god møtesplass for diskusjon og samarbeid.