vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Temaet på samlingen i fjor var kompetanseutvikling,innovasjon og verdiskapning i et regionalt utviklingsperspektiv. Dette dannet grunnlag for forslag til ny strategisk plattform for Vestregionen.

Vestregionen arrangerte 21.juni den årlige samlingen for rådmennenes ledergrupper. Temaet var ny strategisk plattform.

Daglig leder i Vestregionen Nina Solberg la frem forslag til ny strategisk plattform. Forslaget er et resultat av en prosess der rådmenn og fagfolk fra kommunene har jobbet sammen med eksterne aktører. Innholdet omhandler innovasjon-kompetanse og bærekraft. Deltakerne på samlingen fikk god anledning til å diskutere innholdet og dele erfaringer knyttet til foreslåtte satsningsområder, tiltak og prosjekter. Forslaget legges frem til behandling i Vestregionens styringsgruppe.

Presentasjonene på samlingen:

Innovasjon i kommunesektoren-mulige strategier ved Trude Andresen, områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering./resources/stedsutvikling/Vestregionen_210613.pptx

Strategisk plattform, første skisse ved Nina Solberg, daglig leder Vestregionen/resources/stedsutvikling/Strategisk_plattform_illustrert_210613.pptx

Innovasjon i Vestregionen-2014/resources/stedsutvikling/INNOVASJON_VESTREGIONEN_2014.pptx

Smart transport ved Tor Atle Odberg, Siv.ing/rådgiver Citiplan AS/resources/stedsutvikling/Foredrag_CitiplanOdberg_Vreg21062013.pptx

Øvre Eiker Forbilde 2015, profesjonalisering av kulturnæringer /resources/stedsutvikling/Forbilde_2015-presentasjon_for_Vestregionen_210613.pptx

Folkehelse ved Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk, Asker kommune. /resources/helse/Folkehelse-Vestregionen-Fuglum.ppt