vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Hvilke muligheter for næringsutvikling gir befolkningsveksten?

Osloregionen står foran en formidabel befolkningsvekst, nærmere 350 000 nye innbyggere skal få plass i Oslo og Akershus frem til 2030. Hvilke muligheter gir dette for næringsutvikling i byene og tettstedene, og hvilke grep må tas for å gjøre dem attraktive for næringslivet? Næringskonferanse 22 november i Lillestrøm

 

Næringskonferansen arrangeres fredag 22. november kl 9 - 12.30 i Lillestrøm kultursenter. Påmeldingsfrist er satt til 8. november  - Påmelding her.