vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

1001 sokk – la sokken din bli kunst!

Nå kan de gamle, utslitte, stoppede, ensomme, misfargede og hullete sokkene dine bli til kunst.

En storstilt sokkeinnsamling i hele Vestregionen.

200 papirsekker merket med «1001 sokk» vil i de nærmeste dager plasseres på sentrale steder som bibliotek, servicetorg, rådhus, idrettshaller og andre steder der folk ferdes. I tillegg utfordrer vi barnehager, skoler, eldresentre mv. til å bidra.

Innsamlingen varer til 13. juni.

Dette er et lekent prosjekt og vi håper det får stor oppmerksomhet og oppslutning. Kom og se selv under Kunst rett vest på Fossekleiva i september. – Kanskje finner du igjen sokken din der?

Bakgrunn
Kunst rett vest ønsker å engasjere de drøyt 400.000 innbyggerne i Vestregionen til å se og oppleve den kunsten som produseres i deres region. Gjennom dette prosjektet håper vi å skape delaktighet, glede og nysgjerrighet ved at folk selv bidrar med materiale til et stort utendørs kunstverk. Hvordan kunstverket til slutt vil bli er nok jeg like spent på, som alle de som leverer sokkene sine, sier prosjektleder Lena Hansson.

Dypere undertoner
Kunst rett vest har engasjert en av regionens mest spennende kunstnere, Margrethe Loe Elde, til å utføre verket basert på det innsamlede materialet. Her har Margrethe fått kunstneriske frie tøyler. Gjenbruk av materialer og især gamle tekstiler har Margrethe lenge brukt som utgangspunkt for sine arbeider. Les mer om Margrethes innfallsvinkel til prosjektet som handler om våre forbruksmønstre og tekstilindustriens profittjag som går på bekostning av naturen.

Fossekleiva
Fellesutstillingen til årets Kunst rett vest vises fra 11. til 21. september i det vakre gamle fabrikkområdet på Berger, som i dag utgjør Fossekleiva kultursenter og Berger Museum. På slutten av 1800-tallet startet man tekstilproduksjon her, både trikotasje og avanserte Jacquard-vevde ullstoffer. Størstedelen av dette ble eksportert. Mest kjent i dag er Berger-pleddene.

Konkurranser
For å få skikkelig fart på innsamlingen legger vi opp til konkurranse. Den institusjon, arbeidsplass eller det stedet som utmerker seg ved å samle inn flest sokker vil få gratis bussekskursjon med omvisning på Fossekleiva under Kunst rett vest. Videre overrekkes  «den gylne sokk» på åpningen den 11. september til ordføreren i den kommunen som samler inn flest sokker pr. antall innbyggere.

Hvor finner du nærmeste sokke-sekk?
En representant fra hver av de 16 kommunens kulturavdelinger har fått i ansvar å distribuere sokke-sekkene til aktuelle steder i sin kommune. Kontaktpersonene finner du her.

 


Bildet over viser Krv-nettverket i kommunene.
Fra venstre Per Aimar Carlsen/Modum, Yngvild Mehren Nystrøm/Lier, Eirin Bråten Nygård/Svelvik, Patricia Emeci/Nedre Eiker, Reidun Bollerud/Øvre Eiker, Ina Skrapodde/Bærum, Ingunn Liabø Fauske og Ann Magritt Bekink/Drammen, Hilde Nygaard Ihle/Hurum, Hilde Teksle Gundersen/Sigdal, Øyvind Nordstrøm/Jevnaker, May Waagbø og Marja Høgås/Ringrike og Kristian Juul/Sande.

Representanter fra Hole, Røyken, Asker og Krødsherad er ikke på bildet.