vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Kunst rett vest har 10 års jubileum i 2016.

Årets arrangement finner sted 10. – 25. september på Dikemark i Asker. Åpning blir lørdag den 10. september kl. 15.

Jubileumsutstillingen vil bli vist i huset Lien som er en stor fredet bygning i jugendstil, på området til det delvis nedlagte og fraflyttede psykiatriske sykehuset Dikemark i Asker.

Stedets spesielle historie og bygningens kvaliteter åpner for å gi årets utstilling et nytt og spennende uttrykk.

Asker er vertskommune, og knytter Kunst rett vest til den fremtidige bruken av Dikemark.