vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Henie Onstad Kunstsenter 21. mars kl. 12.00 - 16.00

Har kunstopplevelser betydning for helse, livskvalitet og mestring? Hvordan kobler kommunene folkehelsearbeidet og kultursatsingen?

Med denne samlingen ønsker Vestregionen å rette fokus mot hvordan kunst og kultur kan bidra til bedre helse og livskvalitet. Hva vet vi om sammenhengen mellom kunst, kultur og livskvalitet? Hvorfor er kunstere opptatt av denne sammenhengen? Hvilke erfaringer har du selv?

Du møter:
Anne Beate Hovind, prosjeketleder for kunst, stedsutvikling og strategisk kommunikasjon, Bjørvika utviking
Odd Håpnes, daglig leder for Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
Øyvind Sørbrøden, frivillig i Regional kunnskapsarena for helsefremmende arbeid og salutogenese

Vi avslutter kl 16.00 med omvisningen i kunstsamlingen.

Arragementet er gratis. Du melder deg på her.
Programmet finner du her