vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Interregionalt KulturOpplevelses Nettverk

Prosjektet ble gjennomført 2009 - 2012

Målet med prosjektetet var å synliggjøre små plasser i regionen og utvikle kunnskapsbaserte kulturopplevelser. Fra Vestregionen deltokk Asker, Drammen, Hole Hurum og Røyken. Prosjektet ble også omtalt som Vestregionens Fortellerprosjektet. Fortellinger og historiefortelling ble brukt for å formidle særpreg på utvalgte kulturelle plasser. De utvalgte plassene var  Vollen og Asker sentrum, Sundland, Krokskogen, Portåsen, Holmsbu og Slemmestad. Flere spennende historier og fortellinger ble funnet frem, videreutviklet og formidlet ved filmer, lydfiler, websider og andre kanaler. Prosjektet skapte mange nye nettverk og samarbeid.  Flere kommuner samarbeider nå videre om nye prosjekter.

Les mer om prosjektet her: Link til www.plassenforteller.no

Sluttrapport finner du her: Sluttrapport IKON