vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

KRV seminar 19. juni

Et tredvetalls frammøtte hadde en konstruktiv diskusjon om Kunst rett vest´s framtid.

Kunstsosiolog Dag Solhjell stilte spennende spørsmål og presenterte fakta som skapte engasjement og dialog.

  • Bør balansen mellom kunstrunden og fellesutstillingen endres?
  • Bør deltakelse på kunstrunden være avhengig av å bli juryert inn på fellesutstillingen?
  • Bør kommunenes kulturetater gis større innflytelse på arrangementet, eller bør Kunst rett vest «profesjonaliseres» ytterligere?
  • Bør lokalene tilpasses fellesutstillingen, eller bør fellesutstillingen tilpasse seg de aktuelle lokaler?
  • Bør kunstrunden gå over to helger, eller bør det finnes en løsning der den også dekker hverdager og er mer konsentrert i tid?

Spørsmålene ble reist av kunstsosiolog, Dr. philos Dag Solhjell, da et tredvetalls kunstnere og ansatte i Vestregionens kommuner og fylkeskommuner møttes for å diskutere framtidig lokalisering, oppbygging og finansiering av Kunst rett vest.

Som ledd i oppfølgingen av evalueringen av Kunst rett vest for periode 2006 - 2012, skal Vestregionens ordførere i høst ta stilling til om Kunst rett vest fortsatt skal gå på omgang mellom kommunene, eller lokaliseres ett eller et par faste steder.

Dag Solhjells innlegg finner du her.

 

alt

 

alt